Stručný popis funkcí

Start/Stopp:

Jednotlivé měření bez přerušení (Reset = vynulování).

Addition:

Měření času s možností přerušení (přičítání).

Dual:

Pro dva časy následující krátce po sobě.

Short-Lap:

Nejkratší čas na jedno kolo.

Count-Up:

Normální měření, funkce stopek.

Auto-Repeat:

Automatické opakování po uplynutí naprogramovaného času.

Pacer:

Akustický signál pro udávání tempa, libovolně nastavitelný.

Memory:

Paměti, které lze po uložení údajů o naměřeném čase jednotlivě vyvolávat.

Memory-Reset:

Vymazání paměti.

System-Reset:

Kompletní nastavení všech funkcí stopek na výchozí hodnoty.

Záruka HANHART 24 měsíců.

Divider

Start/Stop, Split a Lap jsou nejdůležitější funkce u stopek. Podle modelu jsou stopky vybaveny jedním nebo dvěma tlačítky.

U stopek s málo funkcemi se většinou po- užívá jednořádkový displej, u stopek s více funkcemi se používá víceřádkový displej.

Ovládání jedním tlačítkem:

Všechny výše uvedené funkce se ovládají jedním tla- čítkem, není možná neúmyslná záměna.

Ovládání dvěma tlačítky:

Funkce Start/Stop, Split a Lap se ovládají dvěma oddělenými tlačítky!

Jednořádkový displej:

velké číslice a symboly, jasné zobrazení.

Víceřádkový displej:

při široké nabídce funkcí se vejde více informací na displej.

Ochrana proti vodě

Stopky, které mají v následující tabulce v položce odolnost vůči vodě označení „Ano“, jsou vybaveny přídavným gumo- vým těsněním a jsou díky němu odolné vůči rozstřikované nebo rozlité vodě. Stopky označené jako „vodotěsné“ testu- je společnost HANHART na tlak 2 bar. Bez poškození vydrží pobyt delší dobu ve vodě v hloubce 10 m. Aby se u stopek udržela vodotěsnost delší dobu, musí u nich od- borník provést každé 2 roky údržbu.

Rozsah teplot:

Všechny elektronické stopky HANHART fungují při teplotách -15 až + 55 °C.