112.7001-00 Puls/dech

112.7001-00 Puls/dech

Kolíčková kotva, 7 kamenů

1/10 Sek. 30 Min.

Plášť Ø 55 mm, Váha 120 g

 

112.7001-00 Puls/dech

Speciální stopky pro měření pulsu a dechu Základ: 15 pulsů nebo 5 nádechů.